O nás

Mateřská škola Budišov nad Budišovkou se nachází v pohraniční oblasti okresu Opava a má již dlouholetou tradici. Byla postavena českým farářem panem Horákem a byla majetkem farní obce katolické.

Ve zdejší mateřské škole se začalo vyučovat 1. září 1945. Škola prošla mnoha rekonstrukcemi. Disponuje dvěma budovami, z nichž jedna se nachází v Budišově, druhá v nedaleké vesnici Svatoňovice. Mateřská škola je pětitřídní, včetně třídy ve Svatoňovicích, která se stala v roce 2000 odloučeným pracovištěm.

Budova v Budišově má 5 tříd, 2 samostatné lehárny, jídelnu, hernu na cvičení a prostornou školní zahradu, která je dostačující pro volný čas a pohybové aktivity. Budova školy ve Svatoňovicích má jednu třídu s prostornou hernou, samostatnou lehárnu a prostornou školní zahradu. Každoročně se plánuje modernizace prostor mateřské školy. 

Zřizovatelem budovy Budišov n./B. je Město Budišov nad Budišovkou, zřizovatelem budovy ve Svatoňovicích je Obecní úřad Svatoňovice. Oba zřizovatelé se dle svých možností podílí na provozu mateřské školy a její modernizaci. Spolupráce s oběma subjekty je vstřícná a zakládá se na vzájemné spolupráci.

Naší snahou je, aby „trojúhelník“ zaměstnanec – dítě – rodič – byl provázen a protkán porozuměním a dobrými vztahy, aby naše mateřská škola působila na všechny děti i rodiče přátelským a klidným dojmem.

 

 

CÍLE A ZÁMĚRY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Motto:

„Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já pochopím.“

 

  • Posláním naší mateřské školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, osvojení si základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
  • Rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti, podporujeme rodinnou výchovu a poskytujeme dětem příležitost k aktivnímu učení v laskavém a bezpečném prostředí.
  • Probouzíme v dětech zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a nacházet krásy přírody.
  • Jednou z našich priorit se stane ekologická výchova a ochrana životního prostředí, jako nedílná součást života dětí v mateřské škole. Posilujeme radost a potřebu poznávat i ochraňovat přírodu živou, učíme se objevovat krásu a neničit přírodu neživou.
  • Podporujeme charitativní činnost – pomoc opuštěným pejskům v útulku.
  • Klademe si za cíl, vytvořit dětem takové podmínky, aby se děti cítily v mateřské škole dobře, spokojeně a získávaly nejen mnoho zajímavých zážitků, ale také vše, co potřebují pro svůj život a vzdělání. Velký důraz klademe na integraci dětí s tělesným postižením a na děti s vadami řeči, kterým poskytujeme náležitou péči a pomoc.
  • Na konci předškolního období chceme děti dovést k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získaly věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro další jejich rozvoj, vzdělání i pro život.
  • Období mateřské školy je velmi důležité pro vývoj dětí, jak říká R. Fulghulm ve své knize:

 „Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole.“